Club van Nederlandstaligen in Marokko (CNM)

Club van Nederlandstaligen in Marokko (CNM)

Zoals in vorige mailings aangekondigd, wilden wij een database aan leggen van Nederlandstaligen in Marokko. Dit initiatief heeft geleidt tot CNM (Club van Nederlandstaligen in Marokko). Doordat wij vaak de vraag kregen of er niet zoiets dergelijks bestaat in Marokko, is eigenlijk dit concept ontstaan.

(R)emigreren naar Marokko; u kunt erover dromen, maar u kunt het ook gewoon doen. Marokko is groot en naar ons weten zijn er reeds tientallen Nederlanders en Vlamingen, vooral in Noord en Zuid Marokko aanwezig. Ook een grote groep Marokkanen keert terug naar Marokko. Veel mensen willen vetrekken naar Marokko en die groep (r)emigranten is enorm divers: het gaat om studenten en stagiaires, investeerders (in vastgoed), pensionado’s, (startende) ondernemers en ook avontuur en de liefde spelen een rol. Natuurlijk is een goede voorbereiding essentieel, anders is de kans groot dat u snel weer met de staart tussen de benen richting huis gaat. U zult zich al zeker hebben georiënteerd via Google of andere websites, maar nergens is er iets ‘specifieks’ voor Nederlandstaligen in Marokko, vandaar CNM

Wij denken dus, dat CNM meer dan alleen een database van Nederlandstaligen in Marokko kan worden, omdat er onder aanstaande (r)emigranten veel behoefte is aan bundeling van informatie over (r)emigreren naar Marokko. Ook het bundelen van ervaringen van (r)emigranten, die reeds in Marokko verblijven en het onderhouden van de sociale contacten van en met Nederlandstaligen in Marokko is een van de doelen van CNM. Voor nieuwkomers in Marokko zal CNM een bron van informatie en een goed hulpmiddel zijn om snel te integreren in Marokko. In veel landen waar al reeds veel Nederlandssprekenden zijn, zijn er allerlei clubs, waar men samen komt of lid van is. Helaas is dat nog niet zo in Marokko. Dit willen wij samen met u veranderen en gaan uitwerken tot een orgaan als CNM. Alles in klare Nederlandse taal, gericht op Nederlanders, Vlamingen en Marokkanen, die dromen van een nieuwe start in Marokko

We hopen dat we hiermee de vestiging in Marokko voor u kunnen vergemakkelijken, maar ook toekomstige geïnteresseerden in Marokko een steuntje in de rug te geven d.m.v. de uitwisseling van ervaringen en informatie. Wij beginnen klein met een website en bij genoeg animo komen er tevens periodieke nieuwsbrieven. Afhankelijk van uw medewerking kunnen wij dit uitbouwen tot een volwaardige stichting in Marokko. Tevens verzoeken wij u dit verzoek door te zenden naar Nederlanders en Vlamingen in Marokko, Marokkanen die reeds teruggekeerd zijn naar hun vaderland en hun te verzoeken om deelname.

Via deze oproep doen wij graag u dan ook het verzoek, om zich te melden via cnm@vastgoedinmarokko.nl om dit noodzakelijke initiatief samen met u op te zetten. U, daar in Marokko bent noodzakelijk voor het welslagen van CNM. Van en met u wordt alle praktische voorlichting, informatie, vragen, ideeën, ervaringen en contacten in Marokko samengebracht. Het belangrijkste doel van CNM is vooral het zoeken naar de bekende Nederlandse gezelligheid. Daarom hopen wij een actief clubje op te zetten, welk wellicht in de toekomst net zulke faciliteiten voor Nederlandstaligen kan bewerkstelligen als de Nederlandse voorzieningen in Zuid Spanje; eigen Nederlandse media (radio en krantjes), bijeenkomsten met Nederlandse feestdagen en businessmeetings van de leden.

Graag verzoeken wij u tevens de tijd te nemen, om een aantal vragen te beantwoorden en indien mogelijk uw ervaringen met wonen in Marokko te delen met toekomstige geïnteresseerde en (r)emigranten in Marokko . Deze database wordt uitsluitend gebruikt om deze groep in Marokko met elkaar in contact te brengen. Indien u wilt meedelen in deze handige database, dan dient u, uw gegevens, die u hieronder kunt invullen en een korte profiel of CV, naar ons toe te sturen. Wellicht dat als het orgaan is uitgewerkt, dat wij een lidmaatschap invoeren op basis van betaling van een periodieke contributie, maar nu doen wij het nog allemaal gratis. U kunt uw gegevens en uw ervaringen retour zenden naar cnm@vastgoedinmarokko.nl.

Suggesties en tips zijn natuurlijk altijd van harte welkom!

Geef een reactie