Belasting Pensioen Uitkering Zorgverzekering en diploma’s

Emigreren; wat moet ik dan allemaal regelen?

De beslissing om te emigreren is genomen. Spannend!
Wat moet er voor de emigratie dan allemaal geregeld worden? Heel veel is afhankelijk van het land van bestemming. Ieder land heeft natuurlijk zijn eigen regels. En het is dan ook verstandig om contact op te nemen met het consulaat of de ambassade van het land van bestemming voor specifieke informatie. (Hier een lijst, gepubliceerd door www.rijksoverheid.nl met ambassades en consulaten.)

Een aantal zaken kan je natuurlijk hier al regelen en daarbij is het belangrijk om een aantal zaken niet te vergeten zoals je laatste belastingaangifte, het regelen/afmelden van je zorgverzekeraar, het legaliseren van diploma’s en beroepserkenning maar vergeet hierbij ook je pensioen of eventuele uitkering niet!

Uw emigratie melden bij uw gemeente:

Uw emigratie dient u 5 dagen voor uw vertrek bij uw gemeente te melden. Door uw emigratie te melden krijgen de SVB en uw Pensioenfonds een melding van uw vertrek uit Nederland. Deze melding dient u te doen als u in een jaar langer dan 8 maanden in het buitenland verblijft. U wordt dan uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP), ook als u uw huis in Nederland aanhoudt.

Uitschrijving bij de gemeente dient u persoonlijk te doen. Dit kan aan het loket maar steeds vaker aan het digitale loket doormiddel van u DigiD. Desgewenst kunt u een bewijs van uitschrijving van uw gemeente ontvangen. Dit bewijs kunt u gebruiken bij het inschrijven bij uw nieuwe gemeente in het buitenland.

Bent u nog niet in bezit van DigiD? Vraag deze dan aan voor uw vertrek naar het buitenland!

Informatie m.b.t uw pensioen, zorgverzekering, belastingen en uitkering:

Informatie m.b.t uw pensioen; raadpleeg hiervoor uw pensioenfonds.
Informatie m.b.t. uw zorgverzekering; raadpleeg hiervoor de site van het CAK “Zorgverzekering en buitenland”
Informatie m.b.t. uw belastingen; neemt u hiervoor contact op met de belastingdienst. Dit kan via de site of de belastingtelefoon (0800 – 05 43).

Informatie m.b.t. uw uitkering; meldt uw emigratie bij het UWV of de SVB De vraag is of u uw uitkering mee kunt nemen naar het buitenland. Het antwoord zal van verschillende factoren afhangen. Lees hier meer over de voorwaarden.

Legalisatie documenten en diplomabeschrijving:

Nederlandse, rechtsgeldige documenten zijn niet automatisch in het buitenland rechtsgeldig! Door deze documenten te laten legaliseren weet men in het buitenland dat het document geldig is. U kunt hier bijvoorbeeld aan verschillende in Nederland uitgegeven aktes denken.

Bij legalisatie krijgt uw document een stempel of sticker hierna zal de laatste legalisatie veelal plaatsvinden bij de ambassade of het consulaat van het land van uw bestemming.
Klik hier voor meer info.

Met betrekking tot uw diploma’s:

In verband met soms afwijkende normering van opleiding en diploma’s is het verstandig uw diploma te laten beschrijven. Zo’n diplomabeschrijving geeft uw toekomstige werkgever of onderwijsinstantie duidelijkheid over de in Nederland gevolgde opleiding en behaalde diploma’s.
Klik hier voor meer info.;

Geef een reactie